در صورت خريد اين سرويس ها بر روي خطوط ADSL هيچ تضميني براي سرعت نخواهيم داشت
اين سرويس ها نيازمند مودم VDSL مي باشند.
قبل از خريد با سامانه 33206666 تماس گرفته و استعلام پورت VDSL انجام شود.